• Hola, fa un parell de semnates vaig mantenir una conversa teleff2nica amb un dels vostres companys per informar-me de com formar part en el mf3n de la recuperacif3 del mon rural.Acabo d’heretar un pis al que no puc fer front ja que no tinc feina ni cap mena d’ingre9s i m’agradaria saber si podria comptar amb el vostre ajut, dins les vostres possibilitats evidentment, per tenir un lloc on anar a viure un cop hagi venut el pis. O fins hi tot abans.Tinc 49 anys, 3 gats i degut al alzheimer quepatia la meva mare, aturada de llarga durada. Soc dissenyadora gre0fica, m’apassiona la fotogre0fia, m’agrada tan apendre com ensenyar, les ciutats m’angoixen i tinc ben clar quin e9s l’estil de vida rural, ja que m’es familiar. Ja no es tan una vocacif3 com una necessitat vital per a mi fer aquest pas i trobar gent que em pogue8s aconsellar i ajudar per fer-ho. Per aixf2 em vaig adree7ar a vosaltres. Ganes no em falten, us ho puc ben prometre.A l’espera d’una resposta vostra, us quedo molt agraefda per la vostra atencif3.Emma Gonzalez.

  • Hola: no veig cap adree7a de correu per deaxir aquest missatge, perf2 ens havedem apuntat dues persones per venir a les jornades de formacif3 i no podrem venir: Xavi Paniello i Xavi Calvo. Fins una altre!